Холмск/Ж-д вокзал

Станция Маока.

Описание: Станция Маока.

Год съемки: 1933

Источник: Неизвестен

Период: Губернаторство Карафуто: 1905 - 1945 гг

Просмотров: 1432

  • avatar
  • Добавлено:
  • 0