Холмск/Ж-д вокзал

Станция Маока.

Description: Станция Маока.

Year: 1933

Source: Неизвестен

Period: Губернаторство Карафуто: 1905 - 1945 гг

Views: 883

  • avatar
  • Добавлено:
  • 0